1403. 15. september. Borrby


Ærkebiskop Jakob af Lund vidimerer Birger Torkilsen af Gladsax' brev af 1344 12. maj.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis et singulis ad quos presentes littere peruenerint Iacobus dei et apostolice sedis gracia archiepiscopus Lundensis Suecie primas et eiusdem apostolice sedis legatus continuam dileccionem in domino cum salute ♦ Ad noticiam omnium et singulorum presencium et futurorum deduci cupimus in hiis scriptis nos sub anno domini mo. quadringentesimo. tercio. crastino exaltacionis sancte crucis. in curia nostra Borby quandam litteram apertam per dominum Iohannemabbatem monasterii Tommarp coram nobis et aliis quam pluribus fidedignis protunc presentibus productam/ ueterem[1] / et aliquantulum corrosam/ uidisse et audiuisse cuius tamen littere tenor totaliter legibilis exstitit et sequitur in hunc modum ♦ Omnibus presens scriptum cernentibus Birgherus Thorkilsson de Glatsaxa etc. = Dipl. Dan. 3. rk. I I nr. 46 ♦ Nos igitur Iacobus archiepiscopus prenominatus in premissorum uisionis et audicionis testimonium et euidenciam firmiorem secreti nostri appensione presentes fecimus communiri/ ♦ Datum anno. die et loco supradictis[2] /

1. ueterem] med sidste e rettet fra a A. . 2. supradictis] linien herefter udfyldt med pennekrøller A.

Oversættelse

Jakob, af Guds og det apostolske sædes nåde ærkebiskop i Lund, Sveriges primas og samme apostoliske sædes legat, til alle og enhver, som dette brev når frem til, fortsat kærlighed med Gud samt hilsen. Vi ønsker, at det skal bringes til alle og enhver nulevendes og fremtidiges kundskab, at vi i det Herrens år 1403 dagen efter det hellige kors' opløftelsesdag i vor gård Borreby har set og hørt et vist åbent brev, som blev fremlagt af hr. Jens, abbed i Tommarp kloster, for os og adskillige andre troværdige mænd, som da var til stede; det var gammelt og i nogen måde ødelagt, brevets indhold var dog fuldt læseligt og følger her: Birger Torkilsen af Gladsaxe, til alle, der ser dette brev (cf. D RB. 3. rk. I I nr. 46). Vi føromtalte ærkebiskop Jakob lader som vidnesbyrd om og større sikkerhed for at have set og hørt det foregående dette brev bekræfte ved at hænge vort segl under det. Givet ovennævnte år, dag og sted.