1403. 27. september. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden meddeler stæderne Wismar og Rostock, at dronning Margrete over for hans udsendinge har erklæret, at mortensdag er yderste frist vedrørende Gotland, og beder dem bevæge kong Albrecht af Sverige til for alvor at tage sig af sagen.

Tekst efter Aa:

Tekst

Ersamen lieben frunde ♦ Wir thun euch czu wissen/ das wir vnsere sendebothen/ bie der frauwen konigyne[1] von Denemarken gehabt haben. die von dannen nulich czu vns komen sient/ vnd noch allen teydingen/ die do gehandelt worden/ mochten sie an ir von[2] des lands wegen Gotlandt/ keynen lengern vfczog gehaben/ wenne bis auf sandt Mertins tag nehstkomende/ vnd nu sie also von ir gescheiden sint so wissen wir nicht was ire meynunge ist/ vnd was sie vorhat/ und haben dasselbe dem allirdurchluchten herren konige Albrecht ouch geschriben/ vnd bitten euwer liebe fruntlich begerende/ das ir deszem bewiser vorderlich wellet sien/ das her mit vnserm brife vor den herren konig kome/ vnd wellet ouch lieben frunde/ euwern herren den koning bitten[3] mit euwer vnderwisunge dor an halden/ das her czu deszen sachen vorder gedenk[4] / vnd sie ernstlicher czu herczen neme/ wen her bis her hat getan of das dem lande Gotlandt vnd der stat Wysbuy kein schade entstee[5] / wen ir wol derkennen mogt das wir in der sachen grosse czerunge vnd m{ue}e getan haben vnd nu nicht wissen vorder do bie czu thun/ das vnser herre koning mogelich solde ansehen vnd sich vorder bewisen wen her noch getan hat in deszen sachen/ vnd wellet vns eyne antwert hir von schriben bie desem bewiser ♦ Gegeben ut supra [vf vnserm huse Marienburg am donrstage vor Michaelis im iiiic. vnd dritten iare][6] .

1. konigyne] konigynne Ab. 2. von] herefter overstreget ord på 2 bogstaver. 3. bitten] bitten vnd Ab. 4. gedenk] gedenke Ab. 5. entstee] enstee Ab. 6. Gegeben ut supra [vf vnserm huse Marienburg am donrstage vor Michaelis im iiiic. vnd dritten iare]] Aa-b, udfyldt efter nr. indført umiddelbart forud i Aa-b.

Oversættelse

Agtværdige, kære venner. Vi gør vitterligt for Eder, at vi har haft vore sendebude hos fru dronningen af Danmark, hvilke for nylig er kommet [hjem] derfra til os, og efter alle forhand­linger, der blev gennemført der, kunne de ikke opnå en længere udsættelse fra hende med henblik på landet Gotland end til førstkommende skt. Martins dag. Og siden de nu således er skiltes fra hende, så ved vi ikke, hvad der er hendes hensigt, og hvad hun agter at gøre; og [vi] har også skrevet det samme til den allerhøjeste herre, kong Albrecht, og beder Eder, kære venner, og anmoder venligt om, at I vil være denne brevviser behjælpelige i, at han kan komme for kongen med vort brev, og, kære venner, bed også Eders herre kongen og hold [ham] med Eders råd til, at han yderligere overvejer disse sager og tager sig af dem med større alvor, end han hidtil har gjort, for at der ikke skal ske landet Gotland og staden Visby nogen skade. Thi I kan godt erkende, at vi har haft store udgifter og stort besvær i den sag, og [vi] ved nu ikke, hvad vi yderligere kan gøre deri, hvilket vor hr. konge burde tage grundigt i betragning, og [han burde] vise sig ivrigere i disse sager, end han hidtil har gjort. Og skriv os venligst et svar herpå ved denne brevviser. Givet på vort slot Marienburg på torsdagen før Mikkelsdag i året 1403.