1403. 28. september.


Jens Hermansen Greverod, borgmester i Ribe, sælger alt sit øde gods i Øster-Vedsted og Sønder-Farup til Jens Helst, ærkedegn, og Ribe domkirkes bygningsfond for 74 mark lybsk.

Tekst efter A

Tekst

Uniuersis presentes litteras uisuris siue audituris Iohannes Hermanni dictus Græuerood proconsul Ripensis salutem in omnium saluatore ♦ Notum facio uniuersis presentibus et futuris quod in hiis scriptis recognosco me ex deliberato consilio et consensu cognatorum et amicorum meorum exhibitori presencium honorabili uiro domino Iohanni Heltarchidiacono Ripensi et cathedrali Ripensi ecclesie ad usum et fabricam suam omnia bona mea iam desolata in parochia prefate Ripensis ecclesie uidelicet in uilla Østerwithstet et parochia Westeruithstet eadem uilla. et uilla Synderfarthorp situata. michi post mortem matris mee iure hereditario deuoluta cum omnibus pertinenciis suis. uidelicet. agris. pratis. pascuis. piscaturis et omnibus aliis quibuscumque censeantur nominibus pro pleno et sufficienti precio. uidelicet. septuagintaquatuor marchis Lubicensium denariorum pro diuersis necessitatibus meis integraliter subleuatis. iuste uendidisse ac cum omni iure et proprietate libere et sponte resignasse perpetuo possidenda. ♦ Unde in hiis scriptis firmiter obligo me et. heredes meos ad appropriandum et liberandum predicto domino Iohanni archidiacono et ecclesie Ripensi omnia antedicta bona ab impeticione singulorum et eciam ad scotandum ipsis eadem bona ubicumque necesse fuerit et quandocumque ego uel heredes mei ad hec fuerimus quoquo modo requisiti. ♦ In quorum omnium testimonium et cautelam firmiorem sigillum meum una cum sigillis uirorum discretorum. uidelicet. Laghonis Laurencii de Westerbec. Iohannis Skelle. Hennikini Map. Petri Pors. armigerorum. Godikini Bagæ Iohannis Mathie. Iohannis Bramson. Broderi Rikson et Tuli Rigilson consulum et ciuium Ripensium presentibus est appensum. ♦ Datum anno domini mo quadringentesimo tercio profesto beati Michaelis archangeli gloriosi.

Oversættelse

Jens Hermansen kaldet Greverod, borgmester i Ribe, til alle, som ser eller hører dette brev, hilsen med alles frelser. Jeg gør vitterligt for alle, nulevende og tilkommende, at jeg med dette brev erkender, at jeg efter mine slægtninges og venners velovervejede råd og samtykke til nærværende brevviser den hæderlige mand hr. Jens Helt, ærkedegn i Ribe, og til Ribe kathedralkirkes brug og bygningsfond retmæssigt har solgt og med al ret og ejendomsret frit og af egen drift har afstået til evig besiddelse alt mit nu øde gods beliggende i et af fornævnte Ribekirkes sogne, nemlig i landsbyen Øster Vedsted, og i Vester Vedsted sogn samme landsby og i landsbyen Sønder Farup, hvilket er tilfaldet mig ved arveretten efter min moders død, med alle dets tilliggender, nemlig marker, enge, græsgange, fiskevande og alt andet uanset deres benævnelser for fuld og tilstrækkelig betaling, nemlig 74 mark lybsk, som jeg fuldt ud har oppebåret til mine forskellige fornødenheder. Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger fast med dette brev til at hjemle fornævnte hr. Jens ærkedegn og Ribe kirke alt det fornævnte gods og frigøre det for krav fra hver og en og også at tilskøde dem samme gods, hvor som helst det bliver nødvendigt, og når som helst jeg eller mine arvinger på hvilkensomhelst måde opfordres dertil. Til vidnesbyrd om alt dette og til sikrere forvaring er mit segl tillige med seglene tilhørende de gode mænd, nemlig Lave Larsen af Vesterbæk, Jens Skelle, Henneke Map, Peder Pors, væbnere, Gødike Dage, Jens Mathiesen, Jens Bramsen, Broder Rigsen og Jule Rigelsen, rådmænd og borgere i Ribe, hængt under dette brev. Givet i det Herrens år 1403 dagen før den glorværdige ærkeengel sankt Michaels dag.