[1403]. 28. september.


Rådmændene i Elbing beder rådmændene i Thorn om at lade fordelingen i Danzig af de penge, der er kommet fra ærkebiskoppen af Lund, udsætte, indtil sendebudene er vendt tilbage fra Danmark.

Tekst efter A

Tekst

Noch dinstlichim grusse ♦ Gunstige frunde ♦ Als dy stete nu leczt czu tage woren czu Marienburg so habben vns bericht her Iohan von Thorun vnd her Arnd Rouer vnsere burgermeistere / das irs do eyns syt worden das man am sunttagen noch Michaelis nest komende vmme des geldes willen des ertzbisschoffs czu Lunden sal syn czu Danczk das czu teylen ♦ Bitte wir euch ab ez euch behayte/ wendte ez vnsere gutdungken wol were das mans vorcz{oe}ge als lange das dy sendeboten dy nu kegen Denemarken czihen werden zampt mit den anderen wider komen ab des geldis icht me worde/ als dy vrowe konigynne her Iohan von Thorun vorgenomet wol hat gelobet das ez denne eyne telunge were ♦ Gegeben am frytage noch Mathei etcetera vnder vnserm secrete

Ratmanne Elbing

Oversættelse

Efter tjenstvillig hilsen. Velvillige venner. Efter at stæderne nu sidst var til møde i Marienburg, så har hr. Johan von Thorn og hr. Arnold Rover, vore borgmestre, underrettet os om, at I dér er blevet enige om, at man skal mødes søndagen efter førstkommende Mikkelsdag i Danzig for at fordele pengene fra ærkebiskoppen af Lund. Vi anmoder jer om, hvis det behager jer, at man, thi det ville bestemt være vort ønske, udsætter det, indtil de sendebude, der nu sammen med de andre skal drage til Danmark, kommer tilbage for at se, om der måske bliver flere penge, eftersom fru dronningen klart har lovet forannævnte hr. Johan von Thorn, at der da skal ske en fordeling. Givet på fredagen efter Matthæus' dag og så videre under vort sekret.

Rådmændene i Elbing