1403. 6. oktober.


Officialens brev om gods i Vorup, der var kommet bort fra Essenbæk kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Item officials breff om noget godzs i Worup, som wor komen fraa Essendbeck closter. ♦ Datum mcdiii° sabato proximo post diem Michaelis.

Oversættelse

Officialens brev angående noget gods i Vorup, som var kommet bort fra Essenbæk kloster. Givet 1403 lørdag næst efter sankt Mikkels dag.