1403. 28. oktober. Ørkild


Biskop Jens af Odense eftergiver alle, der besøger sankt Andreas kirke i Snøde eller rækker dens bygningsfond en hjælpende hånd, 40 dage af den dem pålagte kirkebod.

Tekst efter Aa2

Tekst

Omnibus sanctæ matris ecclesiæ fidelibus ad quos præsentia peruenerint Iohannes[1] , dei gratia episcopus Ottoniensis[2] , salutem in domino sempiternam. ♦ Tenore nostrorum præpræsentium[3] pacem cupientes apostolicam ad pia exercitia indulgentiis et peccatorum remissionibus inuitamus. ♦ Omnibus igitur Christi fidelibus confessis et bene contritis, qui ecclesiam beati Andreæ apostoli in Snøde uisitauerint aut ad fabricæ fabricæ consummationis[4] et ornamentorum quorumcunque meliorationem manus adiutrices porrexerint, corpus dominicum et unctionem extremam[5] , cum portetur infirmis, sequuti fuerint, sepulturis mortuorum aut aliis diuinis officiis, cum ibidem celebrentur, interfuerint, cimiterium[6] eiusdem pro omnibus fidelibus defunctis exorando circuierint[7] aut pulsu campanæ sanctam Mariam uirginem tribus Aue Maria flexis genibus salutauerint seu pro nostro[8] ecclesiæ tot<ius>que[9] regni statu felici dominum fideliter deprecati fuerint, quoties præmissa aut eorum aliquod deuote fecerint, toties de omnipotentis dei et beatorum[10] apostolorum eius Petri et Pauli auctoritate[11] confisi[12] xl dierum indulgentias de iniunctis eis[13] pænitentiis in domino misericorditer relaxamus ♦ Datum Ørkel anno domini mcd tertio in festo apostolorum Simonis et Iudæ nostro sub sigillo.

1. Iohannes] Iohannis Aa1, Aa1a. 2. Ottoniensis] Otthoniensis Aa3. 3. præsentium] præsentiam Aa1, Aa1a. 4. fabricæ consummationis] fabricæ, hvorefter lakune udfyldt o. l. med consummationis af Th. B. Bircherod i Aa1, consummationis fabricæ Aa3. 5. extremam] exstremam Aa1. 6. cimiterium] med 1. i rettet fra e Aa1, med ci rettet til Aa1a, cemiterium Aa3. 7. circuierint] circuerint Aa1, Aa1a, med circu rettet til circui på linieudgang Aa3. 8. nostro] nostræ Aa3. 9. tot<ius>que] totoque Aa1, Aa1a, Aa2, Aa3. 10. beatorum] beatorum ac Aa1, Aa1a, Aa3. 11. auctoritate] authoritate Aa1a, Aa2. 12. confisi] confici Aa1, Aa1a. 13. eis] eius Aa1, Aa1a.

Oversættelse

Jens, af Guds nåde biskop af Odense, til alle troende i den hellige kirke, vor moder, til hvem dette brev når, hilsen evindelig med Gud. Idet vi med dette vort brevs ordlyd ønsker apostolsk fred, indbyder vi til fromme øvelser ved nådesbevisninger og syndernes forladelse. Vi eftergiver derfor alle, troende kristne, der bekender deres synder og oprigtig angrer, og som besøger apostlen sankt Andreas kirke i Snøde eller rækker en hjælpende hånd til forbedring af bygningsfonden, underholdet og alle prydelser, følger Herrens legeme og den sidste olie, når den bringes til de syge, overværer de dødes bisættelse eller andre gudstjenester, når de forrettes sammesteds, går rundt om sammes kirkegård for at bede for alle afdøde troende eller ved klokkeringningen bøjer knæ og hilsen den hellige jomfru Maria med tre Ave Maria eller trofast anråber Gud for vor kirkes og hele rigets lykkelige tilstand, så ofte de fromt gør det fornævnte eller noget deraf, lige så ofte miskundeligt i Gud i tillid til den almægtige Guds og hans apostle Petrus' og Paulus' myndighed 40 dage af dem pålagte kirkebod. Givet i Ørkild i det Herrens år 1403 på apostlene Simon og Judas dag under vort segl.