1403. Omkr. 28. oktober. Lübeck


Niels Wagen, vikar i Lund, kvitterer Vibeke, enke efter Henrik Wagen, og dennes testamentseksekutorer for de 25 mark, der var testamenteret ham.

Tekst efter A

Tekst

Notandum quod dominus Nicolaus Waghen/ uicarius Lundensis presens huic libro sponte recognouit se ad sufficienciam percepisse et subleuasse a Wibeken relicta[1] Hinrici Waghen et a suis testamentariis illas uigintiquinque marcas denariorum quas idem Hinricus in suo sibi legauerat testamento dimittens Wybeken et testamentarios prescriptos pretextu illius ab omni monicione penitus quitos et solutos\

1. relicta] herefter overstr. d A.

Oversættelse

Det skal være vitterligt, at Niels Wagen, vikar i Lund, der var til stede ved denne bog, af egen drift har erkendt, at han til tilfredshed har modtaget og oppebåret fra Vibeke, enke efter Henrik Wagen, og fra hans testamentseksekutorer de 25 mark penge, som samme Henrik havde testamenteret ham i sit testamente, idet han erklærer fornævnte Vibeke og testamentseksekutorer fuldstændigt kvit og løst fra enhver påmindelse med henblik herpå.