1403. 31. oktober. Helsingborg


Hertugerne Barnim 6. og Vartislav 8. af Pommern overlader biskop Peder af Roskilde Stevns herred og Store-Heddinge for et tidsrum af seks år.

Tekst efter A

Tekst

Wy Barnym vnde Wartislaf brodere van godes gnaden hertoghen tu Stetyn vnde vorsten tu Růyen bekennen vnde betůghen openbare in desseme vnseme opene breue dat wy mit wolbedachten mode. vnde wolberadenen rade vnser ratgheuere deme erliken heren bisschop Peter van Roskilde vnde zynen nakomelingen ghelaten hebben vnde laten in desseme ieghenwardighen breue dat herde gheheten Stewendsherd vnde Heddinghe inZelande beleghen mit alleme rechte vnde nůtticheit van sůnte Mertens daghe nu neghest anstande vort to sosse yaren allumme neghest sunder myddele volghende tu beholdende vnde tu brůkende desse vorscreuen tid vth. vnde ok nyne rekenschop van dessen vorscreuen tu donde vnde wy bekennen in desseme vnseme opene breue dat vns alrede vor alle dyt vorscreuen also vul ghedan vnde gheschen is dat vns vullenkomeliken vnde wol na vnsen willen dar ane noghet vnde wanner desse vorscreuen tid vnde yare vmmekomen vnde vore ghan zint alse hir vorescreuen steit vnde wy edder muntliken edder mit vnseme opene breue dat vorscreuen herde vnde Heddinghe wedder esschen so scal dat vorscreuen herde vnde Heddinghe vryh vnde vmbeworn wedder tu vnser hant komen vmbekummert vnde vnghehindert van vorbenomede bisscope Peter vnde zynen nakomelingen.♦ Vnde tu merer bewaringhe dat alle desse vorscreuen stůcke vnde artikele also zint vnde blyuen scolen also hir vore screuen steit so hebbe wy vorbenomeden beide brodere vnse yngheseghele mit willen vnde mit wisscup ghehenghen laten an dessen breff ♦ Tughe desser dinghe zin vnse leuen ghetruwen. ratgheuen hir an vnde ouerghewesen alse her Wedighe Buggenhaghen vnse marscalc her Clawes van Vitzen. vnde her Rolef Nygenkerke riddere her Cord Bonow archydiaken tu Tribuses her Wulf Wulflam borghermester vnser stat tu deme Sunde Vicke van Vitzen vnde Werner Gnewekow knapen vnde vele meere de louen vnde ere werdigh zint ♦ Ghegheuen tu Helsingborgh na godes bord verteyn hundert yar dar na in deme dorden yare yn aller godes hilghen auende.

Oversættelse

Vi, Barnim og Vartislav, brødre, af Guds nåde hertuger af Stettin og fyrster af Rügen, bekendtgør og bevidner åbenbart i dette vort åbne brev, at vi med velberåd hu og vore rådgiveres velbetænkte råd i dette nærværende brev har overladt og overlader den ærværdige herre, biskop Peder af Roskilde, og hans efterfølgere det herred, der hedder Stevns herred, og Store-Heddinge, beliggende på Sjælland, med al ret og indtægt fra førstkommende skt. Martins dag og følgende umiddelbart herefter seks fulde år frem, til at beholde og at bruge i hele dette foranskrevne tidsrum og også uden at gøre regnskab for disse foranskrevne områder. Og vi bekendtgør i dette vort åbne brev, at der for alt dette foran­skrevne allerede er gjort og sket os så megen fyldest, at vi derved er tilfredsstillet fuldkomment og helt efter vor vilje. Og når denne foranskrevne tid og årene er udløbet og gået, således som det står skrevet her foran, og vi enten mundtligt eller med vort åbne brev kræver det foranskrevne herred og Store-Heddinge tilbage, så skal det foranskrevne herred og Store-Heddinge igen komme i vor hånd frit og uhindret, ubelastet og uindskrænket fra forannævnte biskop Peder og hans efterfølgere. Og til større sikkerhed for, at alle disse foranskrevne stykker og artikler er og skal forblive således, som det står skrevet her foran, så har vi, begge forannævnte brødre, med vilje og med vidende ladet vore segl hænge på dette brev. Vidner om disse sager er vore kære, trofaste rådgivere, [som har været] her til stede og overværet [dette], nemlig hr. Wedege Buggenhagen, vor marskalk, hr. Klaus van Vitzen og hr. Rolef Nienkerke, riddere, hr. Konrad Bonow, ærkedegn i Tribsees, hr. Wulf Wulflam, borgmester i vor stad Stralsund, Fikke van Vitzen og Werner Gnewekow, væbnere, og mange flere, som er troværdige og hæderværdige. Givet i Helsingborg i året 1403 efter Guds fødsel på dagen før allehelgensdag.