1403. 2. november. Kalmar


Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl.

Udtog efter Svenskt Dipl. l. l.

Tekst

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Algutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. - Til mere wisso, stadhfestilse och fulbordhan thessa forscreffna ordha och artikla, lætom wi Bonde Niclisson och min hustrw Estridh fornempde witerlika hengia war insighle for thetta breff och hawm bidhit ærlika och welborna mæn her Abram Brodhersson riddara , Swen Stura och Kylo Glotzow swena, ath hengia thera insighle for thetta breff til witnisbyrdh meth warom eghnom insighlom.

Oversættelse

Bonde Nilsson og hans hustru Estrid pantsætter alt deres gods i Albutsrum på Öland til nonneklostret i Kalmar for 60 mark svensk. Til yderligere sikkerhed, stadfæstelse og fuldbyrdelse af disse fornævnte ord og artikler lader vi Bonde Nilsson og min hustru fornævnte Estrid vitterligt vore segl under dette brev og har bedt de ærlige og velbyrdige mænd hr. Abraham Brodersen, ridder, Svend Sture og Kulo Glotzow, væbnere, om at hænge deres segl under dette brev til vidnesbyrd sammen med vore egne segl.