1403. 12. november. Thorshälla


Vi Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge, skænker godset Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta, som hun havde købt af arvingerne efter Engelke van der Horst, til Eskilstuna kloster med samtykke af kong Erik. - Og til yderligere sikring af alle disse fornævnte stykker da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd biskop Jakob af Bergens, provst Anbjørn af Bergens, hr. Karl af Toftas, her Sten Bengtssons, hr. Erengisel Nilssons, hr. Ture Bengtssons, hr. Jens Dues, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens segl. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.

Udtog efter Svenskt Dipl. l. l

Tekst

Wy Margreta meth Gudz nadhæ, Waldemars Danæ konungx dotter, skænker godset Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta, som hun havde købt af arvingerne efter Engelke van der Horst , til Eskilstuna kloster med samtykke af kong Erik . - Ok til mere bewaring alle thisse forscr. stycke, tha haue wy wort incigle meth wiliæ oc witscap ladet hengæs for thettæ breff, ok til witnesbyrdh biscop Iæcops aff Berghen , prowast Anbyørns aff Berghen , her Karls aff Toftom , her Steen Beyntsøns, her Erengisel Nielsøns , her Thwræ Beyntsøns , her Iens Dwæs , her Magnus Munks oc her Iohan Thomessøns incigle. ♦ Datum Thorsherghe, anno Domini millesimo cd o tercio, secunda feria post diem beati Martini episcopi.

Oversættelse

Vi Margrete, af Guds nåde datter af Valdemar Danekonge, skænker godset Kinglöt, Strand, Norrholm, Snopptorp og Grönsta, som hun havde købt af arvingerne efter Engelke van der Horst, til Eskilstuna kloster med samtykke af kong Erik. - Og til yderligere sikring af alle disse fornævnte stykker da har vi med vilje og vidende ladet vort segl hænge under dette brev og til vidnesbyrd biskop Jakob af Bergens, provst Anbjørn af Bergens, hr. Karl af Toftas, her Sten Bengtssons, hr. Erengisel Nilssons, hr. Ture Bengtssons, hr. Jens Dues, hr. Mogens Munks og hr. Jens Thomsens segl. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen efter sankt Morten bisps dag.