1403. 12. november. Thorshälla


Broder Jakob, prior i Eskilstuna kloster, og konventet sammesteds lover at holde messer og årtid for dronning Margrete til gengæld for hendes gaver. - Og til yderligere sikkerhed, at vi og vore efterkommere således vil og skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker i alle henseender, som her foran står skrevet, da har vi fornævnte prior og konvent med vilje og vidende hængt vort konvents segl under dette brev, og vi har bedt de hæderlige fædre og velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Henrik af Uppsala, biskop Peder af Strängnäs, biskop Peder af Västerås, biskop Jakob af Bergen, provst Anbjørn af Bergen, hr. Karl af Tofta, hr. Sten Bengtsson, hr. Erengisl Nilsson, hr. Ture Bengtsson, hr. Jens Due, hr. Ivar Nilsson, hr. Mogens Munk og hr. Jens Thomsen, riddere, lade deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen næst efter bekenderen sankt Morten bisps dag.

Tekst efter Aa

Tekst

Broder Jakob, prior i Eskilstuna kloster , og konventet sammesteds lover at holde messer og årtid for dronning Margrete til gengæld for hendes gaver. - Oc til meræ bewaring at wi oc ware æpterkomara all thæsse forscrifna stykke swa halla oc gøra wiliom oc skulum i alla matto som hær forescriwadh staar, tha hawm wi for:de prior oc conuent warth conwentz insighle meth wilia oc witzskap hænkt for thetta breff oc hawm wi bidhith hedherlika fædhra oc wælborna mæn sua som ær ærkebiscop Henrik aff Wpsala biscop Pædhar aff Strengenæs biscop Pædhar aff Wæstæraros biscop Iacop aff Berghen proast Anbiørn aff Berghen herra Karl aff Thoftom herra Steen Benczson herra Æregiisl Niclisson , herra Thura Benczsson herra Iønis Duwa herra Ywar Niclisson herra Magnus Mwnk oc herra Iohan Thomasson riddara lata thera insighle til witnisbyrdh hengia for thetta breff. ♦ Datum Thorsarge anno domini mocdo tercio secunda feria proxima post diem beati Martini episcopi confessoris.

Oversættelse

Broder Jakob, prior i Eskilstuna kloster, og konventet sammesteds lover at holde messer og årtid for dronning Margrete til gengæld for hendes gaver. - Og til yderligere sikkerhed, at vi og vore efterkommere således vil og skal holde og gøre alle disse fornævnte stykker i alle henseender, som her foran står skrevet, da har vi fornævnte prior og konvent med vilje og vidende hængt vort konvents segl under dette brev, og vi har bedt de hæderlige fædre og velbyrdige mænd, nemlig ærkebiskop Henrik af Uppsala, biskop Peder af Strängnäs, biskop Peder af Västerås, biskop Jakob af Bergen, provst Anbjørn af Bergen, hr. Karl af Tofta, hr. Sten Bengtsson, hr. Erengisl Nilsson, hr. Ture Bengtsson, hr. Jens Due, hr. Ivar Nilsson, hr. Mogens Munk og hr. Jens Thomsen, riddere, lade deres segl hænge under dette brev til vidnesbyrd. Givet i Thorshälla i det Herrens år 1403 mandagen næst efter bekenderen sankt Morten bisps dag.