1403. [Efter] 6. december. Lübeck


Reces af hansedagen i Lübeck.

Udtog efter Aa, varr. efter Ba ifølge Hanserec.: Aa:Ba

Tekst

Anno domini mcccciii in festo beati Nicolai episcopi domini nuncii consulares ciuitatum infrascriptarum Lubeke ad placita congregati scilicet de Hamborch domini Marquardus Schreye et Meinhardus Buxtehude/ de Rostok Iohannesvan der A. de Stralessundis Wulffardus Wlflam de Wismaria Conradus Buek/ de Luneborch Hinricus Visschecule Arnoldus Kappenberg et Tydericus Springintgud/ de Lubeke domini Hinricus Westhof Iordanus Plescow Goswinus Clingenberg/ Henningus de Rinteln Bruno Warendorp Bertoldus Kerkring Hermannus Yborch et Hermannus Dartzow hec infrascripta pertractaverunt negocia

<1-7> .....

<8> Vortmer vmme mennigerhande gebrek vnde gewalt de dem copmanne vp Schone schen vnde vmme des willen dat de copman in dem zevunde vnde anders iegen de priuilegie in Denemarken vnde ok in anderen vorvnrechtet werden vnde[1] sundergen vmme dat pagyment dat in Denemarken geslagen wert dat der koninginnen lude vor vul vdgeuen vnde nicht wedder[2] vor vul vntfangen willen/ vnde vmme weddertostande den zeroueren in wat yegenen datme de vorvaret/ vnde vm mennigerhande ander gebrek dar den steden dar den steden vnde[3] dem menen copmanne macht ane licht hebben de stede enes dages geramet to Lubeke to holdende to miduasten negestkomende dar to de stede vorbodet sin na vdwisinge des breues hir nagescreuen/ ♦

Na der grute etc.= nr. 211 to mydvasten negest to komende, umme de sulven sake to sprekende. ♦ Unde dar up sint de Suderseeschen unde de anderen stede vorbodet to Lubeke to komende.

1. vnde] ok Ba. 2. wedder] Ba, mgl. Aa. 3. dar den steden vnde] mgl. Ba.

Oversættelse

I det Herrens år 1403 på den hellige biskop Nikolaus' fest har de herrer rådsudsendinge fra nedenstående stæder forsamlet til møde i Lübeck gennemdrøftet disse nedenskrevne sager, dvs. fra Hamburg de herrer Marquard Screye og Meinhard Buxtehude, fra Rostock Johan van der Aa, fra Stralsund Wulf Wulflam, fra Wismar Konrad Buk, fra Lüneburg Henrik Vischecule, Arnold Kappenberg og Dietrich Springintgud, fra Lübeck de herrer Henrik Westhof, Jordan Pleskow, Goswin Klingenberg, Henning v. Rentelen, Bruno Warendorp, Bertold Kerkring, Herman Yborg og Herman Dassow.

<1-7> .....

<8> Endvidere angående mangen slags skade og vold, der sker købmanden i Skåne, og angående det, at købmændene i Danmark og også i andre (områder) forurettes med henblik på strandings­gods og ellers i strid med privilegierne og især angående de mønter, der bliver slået i Danmark, som dronningens folk giver ud som fuldgyldige, men ikke vil modtage igen som fuldgyldige, og angående det at bekæmpe sørøverne, i hvilke egne man end finder dem, og angående mangen slags anden skade, som er stæderne og hansekøbmanden magtpåliggende, har stæderne besluttet at holde et møde i Lübeck Aa: til førstkommende midfaste, som stæderne er indkaldt til efter det herefter skrevne brevs anvisning. Efter hilsen (etc. = nr. 176). Ba: til førstkommende midfaste for at drøfte disse samme sager. Og dertil er stæderne fra Zuidersee og de andre stæder indkaldt til at komme til Lübeck.