1403. 13. december.


Bent Unge, borger i Malmø, lejer en gård sammesteds af Peder Gødesen.

Tekst efter reg

Tekst

Bengt Unges borgares i Malmöe med Petro Gödson i Käxsinge håldne hyre contract på een gård liggiandes emillan öfverskiärare boderna i Malmöe att i lifztiiden få behålla för sig och sin hustro och derföre skulle åhrligen gifva 25 hela groszer ♦ Dat. die beatæ Luciæ uirginis gloriosæ[1] 1403.

1. gloriosæ] som är dhen 13 decembris fortsætter registratoren Westhius.

Oversættelse

Bent Unge, borger i Malmø, lejekontrakt indgået med Peder Gødesen i Käxsinge at han i sin og sin hustrus levetid skulle beholde en gård, der ligger mellem overskærerboderne i Malmø, og derfor skulle han årligt betale 25 hele groter. Givet på jomfruen sankt Lucias dag 1403.