1403. [Efter] 13. december.


Reces af de preussiske stæders dag.

Udtog efter Aa:

Tekst

Anno domini domini etcetera[1] cccc° iii Lucie domini nuncii consulares ciuitatum[2] Prusie infrascripti de Culmine Iohannes de Herken et Philippus de Thorun Petrus Rusze Godke Rebber et Iohannes de[3] Mersche de Elbingo Heinricus Damerow Iohannes Volmersten de Kongisberg Arnd von Hervorden[4] Conradus Marscheyde de Brunsberg[5] et Ronevelt de Danczk Iohannes Godeke Nicolaus[6] Wegener hec infrascripta pertractarunt[7] .

<1-3> .....

<4> Item hat der voyt von Schone vorgebrocht[8] wy her do wff dem lande[9] ansproche lydet von der koningynnen czu Denemarken vnd bisschoffen tzu Roskylden[10] als vmme dy vytte dy dem lande czu Prussen vorbryuet vorbryuet ez[11] / ♦ Vnd dor vff sal eyn itzlich sprechin in syme rate em dor dor von[12] myte tzu gebin kegen kegen das[13] her wider do hyn wirt komen

<5> Item wyl vnser here der homeister eyn schiff mit vitalie vnd .l. mannen gewapent ober senden kegenGodlande.

<6> Item sal eyn iczlich sprechen in syme rate wy vnser here homeister das land Godlande vnd dy stat Wysbu mit geliche vnd mit eren moge entsetzen[14] * sůnder kryk/ ♦ Vnd vnser here homeister wyl den steten ouch dor von schriben wanner her briffe von Wytolde hat Vnd vnser indtil entfanghen[15]

<7>.....

1. domini etcetera] mgl. Ba. 2. ciuitatum] huius terre Ba. 3. de] van der Ba. 4. Hervorden] Herforden Ba. 5. Brunsberg] herefter åben plads til navn Aa, Ba. 6. Nicolaus] mgl. Ba. 7. pertractarunt] pertractabant Ba. 8. vorgebrocht] vor die stete gebrocht Ba. 9. do wff dem lande] mgl. Ba. 10. Roskylden] Roskilde Ba. 11. vorbryuet ez] dor bekvmet Ba. 12. dor von] mgl. Ba. 13. kegen das] wanner Ba. 14. entsetzen] entsetzen entsetzen Aa. 15. Vnd vnser indtil entfanghen] Wanner her den stetin do von ersten scribit nochdem das her des kumpthurs von der Balge boteschoff hat vntfangen intzubrengen Ba. .

Oversættelse

I det Herrens år og så videre (1)403 på Lucias dag har de nedenskrevne herrer rådsudsendinge fra de preussiske stæder, fra Kulm Johan van Herke og Filip, fra Thorn Peter Russe, Gottfried Rebber og Johan von der Mersche, fra Elbing Henrik Damerow og Johan Volmersten, fra Königsberg Arnold von Her­vorde og Konrad Marscheid, fra Braunsberg [.....] og Rone­velt, fra Danzig Johan Godeke og Nicolaus Wegener gennemdrøftet disse nedenskrevne sager.

<1-3> .....

<4> Ligeledes har fogeden fra Skåne fremført, hvorledes han der i landet må tåle anklage fra dronningen af Danmark og biskoppen af Roskilde, nemlig angående det fed, som er bebrevet landet Preussen. Og derom skal enhver rådføre sig i sit råd for at give ham anvisning (til, hvordan han skal forholde sig), når han igen kommer derhen.

<5> Ligeledes vil vor herre, højmesteren, sende et skib med levnedsmidler og 50 væbnede mænd over til Gotland.

<6> Ligeledes skal enhver i sit råd drøfte, hvorledes vor herre højmesteren kan befri landet Gotland og staden Visby med ret og ære uden krig. Og vor herre højmesteren vil også skrive til stæderne derom, når han har modtaget breve fra Witold.

<7>.....