1403. 29. december. Marienburg


Højmesteren for den tyske orden anmoder kong Albrecht af Sverige, der har erklæret sig ude af stand til at redde Gotland, om at overholde sine forpligtelser angående øen, da den ellers kunne glide ordenen af hænde.

Tekst efter Aa:

Tekst

Eynueldige beuelunge vnd willigen dinst czu allir euwir koninglichin beheglichkeit beuor ♦ Allirdurchluchter forste grosmechtiger gnediger herre/ euwir hochwirdikeit briff vns nehest gesant haben wir wol vornomen/ yn dem euwer herlichkeit vndir andern worten schribet das sie nicht moge schiffe haben/ vnd ouch euwern luten vnbequeme sey/ also das euwir durchluchtikeit czu desser czit nicht thun moge czu der rettunge des landes Gotlant/ etcetera ♦ Grosmechtiger lieber herre wir haben geuach vnd vil czu euwir hochwirdikeit vnser boten vnd brife gesant/ die mit demut bittende/ das sie geruchte vns das lant czufreihen/ das wir durch sunderlichir truwe vns vndirwunden haben/ vns mochte eyn sulchs ny wedirfaren alleine euwer herlichkeit briff vns vnd vnserm orden dorobir gegeben vsweiset/ das euwir durchluchtikeit vns vortreten vnd freyhen sal/ von aller ansproche/ welches brifes abeschrift/ wir euwir grosmechtikeit hirynne vorslossen senden/ bittende euwir hochwirdige durchluchtikeit als vnsern gnedigen herren/ das ir vns vnd vnserm orden so vil tut/ als ir pflichig seit czuthun/ noch vswysunge des selben brifes/ yn deme euwir grosmechtikeit sich vns hat vorschriben/ vnd gescheges do got vor sey das das lant vns entweldiget vnd abehendig bracht wurde/ so dirkente doch euwir hochwirdikeit wol wes die schult were/ went wir anders nicht begeren/ denne das vns gehalden werde/ die vorschreibunge euwers brifes/ der mit euwerm/ vnd euwir herlichkeitritthern vnd knechten/ yngesegelen ist beuestent/ wir wellen gerne dorby thun als[1] vil wir vormogen/ so verre als ir dorczu wellet thun/ als ir euch vns habt vorschriben/ off das sie gerettet werden/ vnd bitten desses brifes eyne vnuorczogne antwert vns die czusenden by dessem beweiser desses brifes/ do vor wir gerne vor euwir gelucseliges langes leben mitsampt vnserm ganczen orden. mit fleisse bitten wellen got den herren ♦ Gegeben off vnserm husze Marienburg am sonobende noch innocentium im xiiiiᶜ vnd in der antretunge des vierden iores/

1. als] tilføjet over linien, på linien overstreget ord på 2 bogstaver.

Oversættelse

Redelig anbefaling og tjenstvillighed til alt Eders kongelige velbehag forudskikket. Allerhøjeste fyrste, stormægtige, nådige herre, Eders højærværdigheds brev, der for nylig blev sendt til os, har vi lagt os vel på sinde, i hvilket Eders herlighed blandt andre ting skriver, at Eders folk ikke har skibe, og at det desuden er ubelejligt for dem, således at Eders højhed på dette tidspunkt ikke kan gøre noget for at redde landet Gotland etc. Stormægtige, kære herre, vi har ofte og gentagne gange sendt vore bude og breve til Eders højærværdighed med ydmyg anmodning om, at I ville vise den venlighed at frigøre landet for os, som vi har overtaget på grund af særligt troskab. Dette kunne aldrig vederfares os, skønt Eders herligheds brev, der er givet os og vor orden derom, godtgør, at Eders højhed skal hæfte og frigøre os for ethvert krav. Indesluttet heri sender vi Eders stormægtighed en afskrift af dette brev, idet vi anmoder Eders højærværdige højhed som vor nådige herre om, at I gør så meget for os og vor orden, som I er pligtig til at gøre ifølge det samme brevs vidnesbyrd, i hvilket Eders stormægtighed har forpligtet sig over for os. Og skulle det ske - hvad Gud forbyde -, at landet med magt blev frataget os og røvet fra os, så måtte Eders højærværdighed dog klart erkende, hvis skylden måtte være, thi vi ønsker ikke andet, end at den kontraktlige forpligtelse i Eders brev bliver overholdt over for os, den forpligtelse, der er stadfæstet med Eders og Eders herligheds ridderes og væbneres segl. Vi vil gerne gøre i den sag, så meget vi formår, for at de bliver reddet, såfremt I vil gøre deri, hvad I skriftligt har forpligtet Eder til over for os. Og [vi] anmoder om ved denne brevviser at sende os et ufortøvet svar på dette brev, for hvilket vi gerne sammen med hele vor orden med flid vil bede Gud, Herren, om [at skænke] Eder et lyksaligt, langt liv. Givet på vort slot Marienburg på lørdagen efter de uskyldige børns dag ved begyndelsen af året 1404.