1403.


Mageskifte mellem sankt Peders kloster i Lund og domkapitlet i Lund.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Sancti Pädhers closter conventz mageskiffte medh capitelet i Lund foröfwadt sålunda att capitelet bekom 2ne gardar i Henningstorp i Brokarp sochn for een gård i Errorp benämbd Heerszløf sochn. ♦ Dat. ipso die †commemorationis† Mariæ uirginis.

Sancti Petri closter conventz mageskeskiffte medh capitlet i Lund foröfwat sålunda att capitelet i Lund bekom 2ne gårdar i Hemmingstorp i Brokorp för een gård liggiandes i Errorp i Herszlöf sochn. ♦ Dat. 1403.

Priorissan med heela conventetz samptycke bekienner sig hafwa gifwet twänne ødegårdar i Hämmingstorp i Brokorp sochn åth Laurentio Iohannisdecano Roschildensi for een gård i Errerop uthi Hersløf i Ronnebierg häradt ♦ Dat. 1403 medh 7 sigillar.

Oversættelse

Mageskifte mellem klostersamfundet i sankt Peders kloster og kapitlet i Lund afsluttet således, at kapitlet fik to gårde i Hemmestorp i Brågarp sogn til gengæld for en gård i Arrarp i Hærsløv sogn. Givet på den hellige jomfru Marias Undfangelsesdag (?).

Mageskifte mellem klostersamfundet i sankt Peders kloster og kapitlet i Lund afsluttet således, at kapitlet i Lund fik to gårde i Hemmestorp i Brågarp til gengæld for en gård i Aararp i Hærsløv sogn. Givet 1403.

Priorinden erkender med hele konventets samtykke at have givet to ødegårde i Hemmestorp i Brågarp sogn til Lars Jensen, dekan i Roskilde, for een gård i Arrarp i Härslöv i Rönnebergs herred. Givet 1403 med 7 segl.