1403.


Grubbe Jensen af Gunderslevmagle mageskifter seks skæpper jord med tilhørende eng til Jakob Rentaff.

Tekst efter reg

Tekst

Grubbe Ienssøn i Gundersløffmagle oploed Iep Reentaff forscreffne[1] eet sex skeppe lands iord met sin æng at bægge ændæ. ligendis hoss Ingeleeth. tiil met emod ander sex skeppe land iord met henne æng. ligendis emellem Gundersløffmagle gard oc Ørnekule biergh ♦ Mcdiii.

1. forscreffne] sigter til foregående indførelse i reg., cf. 1404 nr. 459.

Oversættelse

Grubbe Jensen i Gunderslevmagle oplod Jakob Rentaff fornævnte stykke jord på seks skæpper land og med dets eng ved begge ender, som ligger ved Jngeleeth, mod seks andre skæpper jord med deres eng, som ligger mellem Gunderslevmagle gård og Ørnekulde bjerg. 1403.