1403.


Cecilie, Peder Pilts hustru, lader sig optage i Næstved sankt Peders kloster og får klosterets gods i Sallerup og Avnø forpagtning.

Tekst efter reg

Tekst

Dicta domina[1] eadem hec facit ut prius suscipiens sororitatem ordinis et facta prebendaria retinuit sibi ipsi bona nostra conductiue ei concessa in Saldorp et Awensø et ut fiat omni anno pro ea anniuersarium ♦ Mcdiii.

1. domina] = Cecilia uxor Petri Piilt, cf. Dipl. Dan. 4.rk. V I nr. 434. .

Oversættelse

Denne nævnte frue gjorde dette, som før er sagt, idet hun modtog søsterskab i ordenen; og da hun var blevet gjort til præbende-nyder, beholdt hun for sig selv vort gods i Sallerup og Avnø, som var givet hende i forpagtning, og der skulle hvert år holdes årtid for hende. 1403.