1403.


Hr. Bjørn Olufsen skøder en gård ved Frerslev og en grund i Næstved til Næstved sankt Peders kloster.

Tekst efter reg

Tekst

Bero Olaui miles scotauit in placito monasterio unam curiam in Twing apud Fredersløff et unum fundum in Møllegadhe Nestuedis ♦ Mcdiii.

Oversættelse

Bjørn Olufsen, ridder, skødede på tinge en gård i Tving ved Freerslev og en grund i Møllegade i Næstved til klostret. 1403.