1403.


Niels, provst i Thy, erkender, at Henrik Knudsen har gjort ham fyldest for al skade.

Tekst efter referatet

Tekst

Eth forneprouist Nielsis obne beseiglet breff wnder gwttzs aar mcdiii° lydendis at handt hagde bekiendt seg at Henrick Knutsen hagde giordt hans mynde oc nøye fore all skylding trette och skade ther handt oc hans tienere hagde giordt bode y hans gaardt ther hans hwss brende oc anderstet tiill then dag szo handt lodt hannum hans arffuinge meth alle hanss metfølgher i then sag fore seg oc sine arffuinge oc eptherkommere alltingeste quith frii lediig løss oc aldelis orsage at were etcetera.

Oversættelse

....Et åbent beseglet brev af fornævnte provst Niels under Guds år 1403, som lyder, at han havde erkendt, at Henrik Knudsen havde gjort ham fyldest og tilfreds for al skyld, trætte og skade, som han og hans tjenere havde gjort både i hans gård, da hans hus brændte, og andetsteds indtil denne dag, hvorfor han lader ham, hans arvinger tillige med alle hans medfølgere i den sag være aldeles kvit, fri, ledige, løst og ganske sagesløse på sine og sine arvinger og efterfølgeres vegne o. s. v.