[Omkr. 1403].


Henrik Knudsen pantsætter frem læster korn for 1000 mark lybsk til Niels Mikkelsen, provst på Thyholm, til gengæld for den skade, han har forvoldt provsten.

Tekst efter referatet

Tekst

Hans faders oldhefader gammell her Henrick Knutsen y pandt sette her Niels Michelsenprouist paa Tyrholm y Thye samme v lesther korn for twsind mark lubsch fore thenn skade forne her Henrick Knutsen giorde forne prouist Niels paa hans gaardt hwss gotzs oc thiennere ther handt thet aff brende etcetera.

Oversættelse

Hans faders oldefader gamle hr. Henrik Knudsen pantsatte til hr. Niels Mikkelsen, provst på Thyholm i Thy, samme fem læster korn for 1000 mark lybsk for den skade, fornævnte hr. Henrik Knudsen gjorde fornævnte provst Niels på hans gård, hus, gods og tjenere, da han brændte det af o. s. v.