1403.


Kong Erik 7. af Pommerens rettertingsbrev, at fru Kristine Timmesdatter, enke efter hr. Henning Podebusk, d.Y., skøder Tangå til dronning Margrete.

Tekst efter A

Tekst

Item koning E[1] dombreff giffuith paa rettertingh at ffrv Kirstine Tymmessdoter, yngere her Henning Podbuskes efftherleffwe, skøte d M[2] Tange met all thet ther tilligger[3] i Fyn, til ewinnelige eyæ. ♦ Datum mcdiii°.

1. E] = Erichs. 2. d M] = drotning Margrete. 3. tilligger] rettet fra tilliggelse reg.

Oversættelse

Kong Eriks dombrev, givet på retterting, at fru Kirstine Timmesdatter, enke efter den unge hr. Henning Podebusk, skødede dronning Margrete Tangaa med alt dets tilliggende på Fyn, til evig besiddelse. Givet 1403.1)