1403.


Godskalk Rostrup skøder sin jord i Rode til Øm kloster.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Godskalch Rostrup hans skøde till Emcloster paa ald hans iord, schouff och marck vdi Rutte vdi Skyringh sogen. ♦ Daterit 1403.

Godschalck Rostrup skøde och gaffue breff till Emcloster paa ald hans skouff och marck, vdi Ruude och Skieringh sogen. ♦ Daterit 1403.

Oversættelse

Godskalk Rostrups skøde til Øm kloster på al hans jord, skov og mark i Rode i Skørring sogn. Givet 1403.

Godskalk Rostrups skøde og gavebrev til Øm kloster på al hans jord, skov og mark i Rode i Skørring sogn. Givet 1403.