1403.


Ingeborg af Højby pantsætter en gård i Halling til Mikkel Nielsen.

Tekst efter reg

Tekst

Ingeborigh aff Høybye pandtsetter Michell Nielssen en gaard i Hallingh. ♦ 1403.

Oversættelse

Ingeborg af Højby pantsætter Mikkel Nielsen en gård i Halling. 1403.