1403.


Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder en gård i Gedsted til sin søn Lars Jakobsen.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Item her Ib Lauritssen aff Starup skiødebreff till hans søn[1] Laurits Ibssen paa enn gaard y Gestadt. ♦ Datum mcccciii.

Her Iacob Laugessen aff Staudrup skiøder sin søn Lauritz Iacobssen en gard j Giedsted med sin tilliggilsse. ♦ Anno mcdiii.

1. søn] herefter overstr. ulæseligt ord på 2-3 bogstaver begyndende med h. .

Oversættelse

Hr. Jakob Larsen[A] af Starups skødebrev til sin søn Las Jakobsen på en gård i Gjedsted. Givet 1403. Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder sin søn Lars Jakobsen en gård i Gedsted med dens tilliggende. År 1403.

Hr. Jakob Lavesen af Starup skøder sin søn Lars Jakobsen en gård i Gedsted med dens tilliggende. År 1403.

A. Fejlskrivning for Lavesen.