1403.


Peder Mortensen skøder Mads Nielsen af Beg en gård i Hvidsten.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Morthenssens skiøde till Madtz Nielssen aff Beg paa en gaard i Huidsteen. ♦ 1403.

Oversættelse

Peder Mortensens skøde til Mads Nielsen af Beg på en gård i Hvidsten. 1403.