1403.


Fru Cecilie Nielsdatter pantsætter sin hovedgård i Stødby til hr. Folmer Jakobsen.

Tekst efter reg

Tekst

Fru Cile Nielsdatters pantebreff thill her Folmer Iacobsøn paa sin hoffuettgaard i Stødeby med andett mere. ♦ 1403.

Oversættelse

Fru Cecilie Nielsdatters pantebrev til hr. Folmer Jakobsen på hendes hovedgård i Stødby tillige med mere gods. 1403.