1403.


Ove Steg af Ølsemagle pantsætter gods i Tokkerup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Affue Steeg aff Ølssie magle panthe breff giffuitt bisp Peder aff Roskilde paa gotz vdi Togerup i Faxeherritt. ♦ 1403.

Oversættelse

Ove Steg af Ølseemagles pantebrev, givet biskop Peder af Roskilde på gods i Tokkerup i Fakse herred. 1403.