1403.


Hr. Hans Lykke skøder gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Her Hanns Lyckis skiødebreff till bisp Peder i Roskilde paa altt huess gotz hannom paa hans høstrues wegne war tilfaldenn effther hinndis fader her Hans Rudt, vdi Iohann Rimmerssens gotz, huor thett fandis vdi Siellandt. ♦ 1403.

Oversættelse

Hr. Hans Lykkes skødebrev til bisp Peder af Roskilde på alt det gods, som var tilfaldet ham på hans hustrus vegne efter hendes fader, hr. Jens Rud, i Johan Remersens gods, hvor det end var beliggende på Sjælland. 1403.