1403.


Fru Inger Pallesdatter, enke efter Jens Grubbe, pantsætter gods i Nyrup til Peder Nielsen af Flinterup.

Tekst efter reg

Tekst

Frw Ingier Pallisdatther, Ienns Grubbis efftherleffuersche panthebreff, giffuitt Peder Nilssenn aff Flintorp paa nogitt gotz i Nyrop i Waldborgsherritt. ♦ 1403.

Oversættelse

Fru Inger Pallesdatter, Jens Grubbes enkes pantebrev, givet Peder Nielsen af Flinterup på noget gods i Nyrup i Volborg herred. 1403.