1403.


Sabel Kerkendorp pantsætter tre gårde i Tystrup til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Zabell Kerckendorff panthe breff giffuitt bisp Peder aff Roskilde paa iii gaarde i Tiuffstrup i Flackebergsherritt for xl marck sølff. ♦ 1403.

Oversættelse

Sabel Kerkendorps pantebrev, givet biskop Peder af Roskilde på tre gårde i Tystrup i Flakkebjerg herred, for 40 mark sølv. 1403.