1403.


Jens Knudsen pantsætter sit gods i Himlingøje til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Ienns Knudssenn panttsetter bisp Peder aff Roskilde hanns gotz i Himmlinge høy i Bieffuerschoffherritt for xl marck Lubesch. 1403.

Oversættelse

Jens Knudsen pantsætter biskop Peder af Roskilde sit gods i Himlingøje i Bjæverskov herred for 40 lybske mark. 1403.