1403.


Peder Tygesen skøder en gård i Køge til hr. Mads Larsen.

Tekst efter reg

Tekst

Peder Tygessens skiødebreff giffuett Claus Huid paa her Matz Lauritzis wegne, paa en gaard vdi Kiøge. Datum 1403.

Oversættelse

Peder Tygesens skødebrev, givet Klaus Hvid på hr. Mads Larsens vegne på en gård i Køge. Givet 1403. På latin.