1403.


Sabel Kerkendorp skøder en gård på Tusenæs til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Sabell Kirckendorp har skiøtt bischop Peder en gaard i Kastrup paa Tudtze ness med tho iorder. Datum 1403.

Oversættelse

Sabel Kerkendorp har skødet biskop Peder en gård på Tusenæs sammen med to jorder. Givet 1403. På latin.