1403.


Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, skøder deres gods på Sjælland til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter reg

Tekst

Niels Grubbe och Margrette Hendrick Skyttis efftherleffuerske, haffue skiøtt bisp Peder altt theris godtz i Sielland, wnderthagendis Wongede. Datum 1403.

Oversættelse

Niels Grubbe og Margrete, enke efter Henrik Skytte, har skødet biskop Peder alt deres gods på Sjælland med undtagelse af Vangede. Givet 1403. På latin.