1403.


Jakob Gyncikesen skøder alt sit gods på Sjælland til biskop Peder.

Tekst efter reg

Tekst

Iacob Giøntissøns skiøde breff paa altt hans godtz i Sielland, som hand skiøtte thill bisp Peder i Roskilde. Anno 1403.

Oversættelse

Jakob Gynciksens skødebrev på alt hans gods på Sjælland, som han skødede til biskop Peder i Roskilde. År 1403. På latin.