1403.


Vidisse af et brev, at hr. Niels Bosen har solgt sit gods i Næsby og Trygeste (?) til dronning Margrete.

Tekst efter reg

Tekst

En vedesche, at her Niels Boessenn haffuer soldt d. M.[1] sit godtz y Nesby oc i Trygeste, oc d. M.[2] haffuer betallit hannom same godtz. ♦ Datum m iiiiᶜ iii.

1. d. M.] = drotning Margrete. 2. d. M.] = drotning Margrete.

Oversættelse

En vidisse, at hr. Niels Boesen har solgt dronning Margrete sit gods i Næsby og Trygeste(?), og at dronning Margrete har betalt ham for samme gods. Givet 1403.