1403.


Jens Nielsen i Nybølle og hans hustru Ellen sælger gods i Sverige til hr. Abraham Knudsen.

Tekst efter reg

Tekst

Ittem ett breff, at Iens Nielssen y Nybylle met sin hustru Eline haffuer soldt her Abram Knudtssen nogit theris godts y Suerige, øde oc byget. Anno domini m.cd iii.

Oversættelse

Fremdeles et brev, at Jens Nielsen i Nybølle sammen med sin hustru Ellen har solgt hr. Abraham Knudsen noget gods, som de havde i Sverige, øde og bebygget. I det Herrens år 1403.