1403.


Ridderen hr. Bjørn Olufsen erkender, at Antvorskov kloster har indløst sit gods i Eggeslevlille og Sønder-Bjerge fra ham.

Tekst efter reg

Tekst

Her Biornn Ollssenn ridder bekiender att closterit haffuer indløst sit guodtz fra hannem i Eggelssløff och Bierge som hanns broder haffde i panndt. 1403.

Oversættelse

Hr. Bjørn Olufsen, ridder, erkender, at klostret har indløst sit gods i Eggeslev og Bjerge fra ham, hvilket hans broder havde i pant. 1403.