1403.


Jakob Ebbesen sælger en trediedel af en gård i Rejnstrup til Antvorskov kloster.

Tekst efter registraturerne

Tekst

Iacob Ebbessøn soldte closterit tridie parten vdi enn gaardt vdi Reynstorp. 1403.

Iacobus Ebbisøn anno 1403.

Oversættelse

Jakob Ebbesen solgte klostret trediedelen af en gård i Rejnstrup. 1403.

Jakob Ebbesen år 1403