1403.


Pantebrev på noget gods i Dalbyneder.

Tekst efter reg

Tekst

Et pergaments pantebreff fr: Lene her Marquor Leinball (!) datter haffuer i pant satt thill Matthiess Nielssen wdi Begke noget gods, noget gods (!) wdi Dalbyneder. Daterit 1403.

Oversættelse

Et pergamentsbrev, at fr. Lene, hr. Markvard Limbek datter (!) har pantsat noget gods i Beke og noget gods i Dalbyneder til Mads Nielsen. Dateret 1403.