[Omkr. 1403-1407].


Ivan Nielsen skøder en gård i Øster Branderslev (?) til hr. Folmer Jakobsen Lunge i Tvede.

Tekst efter reg

Tekst

Item Iwen Nielssen skødher oc opladher till ewindelig eye her Falmer Ipssen Lwngeridher till Twede i gordt i Østre Brundersløff hwilcken gord han fick met sin høstrv Benedicte ♦ Oc Iwen legger henne till vedherlag en gardt som liggher hoss Vesthenskows kircke.

Oversættelse

Ivan Nielsen skøder og oplader en gård i Øster Branderslev, som han fik med sin hustru Bente, til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Tvede, ridder, til evig besiddelse. Og Ivan giver hende som vederlag en gård, der ligger ved Vestenskov kirke.