[Omkr. 1403-1407].


Lars Pedersen skøder sit gods i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

Tekst efter reg

Tekst

Item Lasse Petherssenaff voben haffuer solt skøt oc aff hend alt sit godz vthi Rørebech i Mosse herret i Lolandt i Saxkøpinge soghen till her Falmer Iacopssen Lwngeriddher oc till hans arffuinge til ewindelig eye.

Oversættelse

Fremdeles har Lars Pedersen, væbner, solgt, skødet og afhændet alt sit gods i Rørbæk i Sakskøbing sogn i Musse herred på Lolland til hr. Folmer Jakobsen Lunge, ridder, og til hans arvinger til evig besiddelse.