[1403-1408].


Biskop Niels Jakobsen Lunge af Strängnäs pantsætter nogle gårde på Falster til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

Tekst efter reg

Tekst

Item bischop Niels aff Strengenes setther her Falmer Iacobssen Lwnge riddher i Rythe nogher gorde vthi pant som lige vthi Falsther for xxx lødig mark sølff i godhe peninge ♦ Thette godz fick bispen aff her Andhers Olssen riddher till Nesby som kallis oc Lwnge[1] .

1. riddher till Nesby som kallis oc Lwnge] riddher som kallis oc Lwnge till Nesby reg. med omflytningstegn.

Oversættelse

Biskop Niels af Strängnäs pantsætter hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, nogle gårde, der ligger på Falster for 30 lødige mark sølv i gode penge. Dette gods fik biskoppen af hr. Anders Olufsen af Næsby, ridder, som også kaldes Lunge.