[1403-1410].


Hr. Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille skøder en gård i Vester Såby til sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

Tekst efter reg

Tekst

Item Andhers Ipssen Lwnge riddher till Gwnnersløff lille skødher oc opladher sin brodher her Falmer Ipssen riddher till Rythe en gord i Siellandt i Valbursherret som liggher i Vesther Saaby som han fich aff her Mattis till Tomarp i Skone riddher for godtz ther hans mødherne godtz er i Lolandt i Nørre herret i Høxmarcket.

Oversættelse

Anders Jakobsen Lunge af Gunnerslevlille, ridder, skøder og oplader sin broder hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, en gård, som ligger i Vester Såby i Volborg herred på Sjælland, hvilken han havde fået af hr. Mats af Tommarp i Skåne, ridder, til gengæld for gods i Højsmarke i Nørre herred på Lolland, hvilket var hans mødrene gods.