[1403-1410].


Hr. Anders Jacobsen Lunge af Gunderslevlille oplader gods i Tårøje og i Rørbæk til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

Tekst efter reg

Tekst

Item Andhers Iepssen Lwnge riddher i Gwnnersløff lille opladher her Falmer Ipssen Lwnge riddher oc hans arffuinge till ewindeligh eye all sin rettighet om han noget haffuer i Thorøøve i Steffuensherret i Siellandt oc thet i Rørebeck vthi Lolandt oc thet her Falmer bwrde at vederlegge hannem oc ther till ladher hannem qwit for xlv lødig <mark>[1] skert sølff oc al andhen geldt thennem var emellom.

1. <mark>] sølff reg.

Oversættelse

Anders Jakobsen Lunge af Gunderslevlille, ridder, oplader til hr. Folmer Jakobsen Lunge, ridder, og hans arvinger til evig besiddelse af den rettighed, han eventuelt kunne have i Tårøje i Stevns herred på Sjælland og i gods i Rørbæk på Lolland og det, som hr. Folmer burde udlægge til ham som vederlag. Desuden kvitterer han ham for 45 lødige mark sølv i purt sølv samt alle andre penge, der kunne være dem imellem.