[1403-senest 1413].


Ove Lunge kvitterer hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye for sin fædrene arv.

Tekst efter reg

Tekst

Item Awe Lwnge vebner bekenner seg at haffue opborit syw lødig mark oc firetywe lødig mark aff her Falmer Ipssen Lwngeriddher till Rythe for boskaff oc bohawer hannem till kom effther sin fadhers dødt thi ladher han hannem qwit etcetera.

Oversættelse

Ove Lunge, væbner, bekender at have oppebåret syv lødige mark og 24 lødige mark af hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, for ejendele og bohave, som tilkom ham efter hans faders død, og han lader ham være kvit derfor.