[1403-senest 1413].


Jens Olufsen Lunge af Gundestrup pantsætter en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye.

Tekst efter reg

Tekst

Item Iens Olssen Lwnge i Gwnnestorp kienner seg gieldskyldiig at vere her Falmer Ipssen Lwnge riddher till Rythe x lødig mark at betale indhen Sancti Michils dagh nest komendes ♦ Kan han icke po then tiidt betale same peninge tha skall her Falmer haffue i pant i gordt i Wsløff i Ythestorp soghen i Søndherherret i Falsther.

Oversættelse

Jens Olufsen Lunge af Gundestrup bekender at være hr. Folmer Jakobsen Lunge af Rye, ridder, 10 lødige mark skyldig, som skal betales inden førstkommende sankt Mikkelsdag. Kan han ikke til den tid betale disse penge, så skal hr. Folmer som pant have en gård i Ulslev i Idestrup sogn i Sønder herred på Falster.