[1403-senest 1413].


Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup fornyer pantsættelsen af en gård i Ulslev i Idestrup sogn til hr. Folmer Jakobsen Lunge.

Tekst efter reg

Tekst

Item Iens Olssen Lwnge riddher i Gwnnestorp kiendher seg skyldiig at vere her Falmer Ipssen Lwnge riddher viii lødig mark i gode gamle hwide peninge som i Strolswnd oc Griffswold ere geffue oc genghe ♦ Ther fore setther han hannem i pant then[1] gordt som han før fick vthi Wlstorp i Ithestorppe soghen i Syndher herret i Falsther for so mange peninge som stor i første breff[a].

1. then] rettet in scribendo fra ther reg.
a. breff] cf. nr. 14039999076.

Oversættelse

Hr. Jens Olufsen Lunge af Gundestrup, ridder, bekender at skylde hr. Folmer Jakobsen Lunge, ridder, otte lødige mark i gode, gamle hvide penge, sådanne som er gyldige og gangbare i Stralsund og Greifswald. Herfor pantsætter han ham den gård i Ulslev i Idestrup sogn i Sønder herred på Falster for så mange penge, som der står i det første brev.