1403.


1403, Reg. Dan. nr. *3875 , Københavns bagersvendes skrå givet med tilladelse af byens borgmestre og råd og af oldermanden samt brødrene i bagergildet, også trykt C. Nyrop, Danmarks Gilde- og Lavsskraaer II 3 nr. 3 og registreret i udtog i Kilder til Danmarks møntvæsen i middelalderen II 72 nr. 571, udelades i Dipl. Dan. som skrå